Praktijk Turn Around

triggerpoint therapie - dry needling - massagetherapie

Zorgvergoeding

Indien u een afspraak heeft gemaakt voor een Triggerpoint therapie behandeling, dan is de kans groot dat deze behandeling wordt vergoed door uw Zorgverzekeraar. Een groot aantal Zorgverzekeraars in Nederland vergoeden Triggerpoint therapie. Deze therapie wordt ook wel een Neuromusculaire behandeling genoemd. Voorwaarde is wel dat u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijze.

Ik adviseer u vooraf te informeren bij uw Zorgverzekeraar. Indien u daarvoor verzekerd bent dan ontvangt u na elke behandeling een praktijknota. Uw behandeling rekent u direct af, bij voorkeur met PIN. De praktijknota kunt u vervolgens declareren bij uw Zorgverzekeraar. 

Als behandelaar ben ik aangesloten bij de onderstaande beroepsverenigingen en koepelorganisaties:Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg


Voor een indicatie over de zorgvergoeding kunt u de zorgwijzer raadplegen. Op de betreffende pagina staat een korte uitleg over Neuromusculaire therapie. U kunt hier ook zoeken naar uw eigen zorgverzekeraar en zien of u voor vergoeding in aanmerking komt. Let wel, u kunt geen rechten ontlenen over de gegeven informatie. Het meest zuivere is rechstreeks uw zorgverzekeraar te raadplegen.